Kamuda yeni dönem..!
Haber
13 Mayıs 2024 - Pazartesi 16:31 Bu haber 1133 kez okundu
 
Kamuda yeni dönem..!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınacak tasarruf tedbirlerini açıkladı.
Ekonomi Haberi
Kamuda yeni dönem..!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı. Tedbirlerin tüm kamu kurumlarını kapsayacağını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öncelik olarak kamu araçları, binaları, istihdamı gibi bir çok alanda alınan tedbirleri duyurdu.

KAMUDA TASARRUF PAKETİNDE NELER VAR?

 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruflardan öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

  • Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.
  • Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz.
  • Sokak ve cadde aydınlatma LED dönüşümlü tasarruflar sağlayacağız.
  • Kamuda yeni kurum kurulmayacak, 3 yıl emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak.
  • Kamuda personel servisi uygulamasına son verildi.
  • Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız.
  • Tasarruf genelgelerine uymayanlara idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.
  • Hizmet içi eğitim, toplantı vb faaliyetler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görevler sınırlandırılacak. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak.
  • E-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak. Tebligatlarda elektronik sisteme geçilecek. Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak. Yayın, rapor vb tanıtım amaçlı dokümanlar basılmayacak.

Kamuda yeni dönem: 3 yıl boyunca durduruldu... Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin ayrıntıları - Resim : 1

Halk enflasyon altında ezilirken, kamuda hangi tasarruf önlemlerinin alınacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakna Mehmet Şimşek bugün kameralar karşısına geçerek paketi açıkladı.

'PAKET TEK BAŞINA DEĞİL BÜTÜNCÜLDÜR'

 

Paketin deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, enflasyonla mücadeleye de katkı sunacağını söyleyen Yılmaz şunları söyledi:

"Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır. Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Paket tek başına değil, bütüncül bir çerçevedir. Çalışmamız tüm kurumların katkısı sonucu oluşturuldu. Az kaynakla daha çok proje yapacağız. Kamu harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

"Yeni paket enflasyona mücadeleye de katkı sağlayacak. Bitme aşamasına yakın projelere, rekabet gücüne yoğunlaşan kamu yatırımları enflasyon ile mücadelemizi güçlendirecek. Orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız."

Kamuda yeni dönem: 3 yıl boyunca durduruldu... Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin ayrıntıları - Resim : 2

ŞİMŞEK: HEDEFİMİZ ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de paketin ayrıntılarını anlattı. Şimşek şunları söyledi:

"Hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkaracağız. Enflasyonu tek haneye düşürmek hedefimiz. Fiyat istikrarı en önemli birleşendir.

"Merkez Bankamız enflasyonu düşürmek için her türlü tedbiri alıyor. Bütçe açığını tedbirlerle yüzde 5'e çekebildik. Bu açıklayacağımız ilk paket değil son pakette olmayacak. Yakında ilave tedbirler de açıklanacak.

"Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tane husus var. Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz. Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI 3 YIL SÜREYLE DURDURULDU

"Kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledi. Yeni araç satın almayı 3 yıl boyunca durduruyoruz. Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz. Ambulans, savunma güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı, kiralamayı 3 yıl süre ile durduruyoruz. Mevcut kiralama süreçleri izin almadan yenilenmeyecek. Vakıflardan, diğer alanlardan bütçe dışı kaynaklardan taşıt kuralını izne tabi tutuyoruz. Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Dördüncü olarak ihtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Özelleştirme idaresini görevlendireceğiz.

"İkinci ana başlığımız kamu binaları. Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süre ile durduruyoruz. Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı getirildi. Bunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları peyderpey sonlandıracağız.

KAMUDA PERSONEL ALIMI

"3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek. Destek personel sayısını zaman içinde azaltmayı hedefliyoruz. Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

YÖNETİM KURULU MAAŞLARI

"Yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınır aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedeceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor. Biz bu çerçevede adımlar atmayı planlıyoruz.

"Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arası dağılımı gözden geçirerek mükerrer yapıları önleyeceğiz. Birçok ilimizde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın defterdarlıkları, vergi dairesi başkanlıkları var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz. Milletimize daha iyi hizmet sunacağız.

"Bir diğer alanımız hizmet içi eğitim, yurt dışı görevlendirme giderleri. Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak, otellerde değil sadece kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz. Harcamalar başlangıç ödeneğini aşmayacak. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak. Bütün düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTACAK

"Enerji ve atık yönetimi bir diğer başlığımız. Önemli bir alan, enerjide dışa bağımlılığımızın ne kadar yüksek olduğu hepimizin malumu. Kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından atacağımız ilave adımlarlar tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

ÖDENEKLERDE YÜZDE 25 KESİNTİ

"Bir diğer başlığımız haberleşme giderlerine değinmek istiyorum. Dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz. Elektronik yazışmaya geçişi tamamlayıp elektronik tebligat sisteminin kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz.

"İlk olarak 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Devam eden yıllarda kesintili ödeneği baz alacağız. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hiç gezi, yemek vb faaliyetler düzenlenemeyecek. Kamu kurumlarının ajanda, takvim türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz. Zorunlu haller hariç mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süre ile durduruyoruz. Makine ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak. Kamu alımlarının Devlet Malzeme Ofisleri aracılığı ile yapılmasını esas hale getireceğiz.

"Deprem ve zorunlu harcama hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10 yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gidiyoruz. Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programı yapılamayacak. Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek.

"İl özel idarelerine, yatırım ödemeleri hak ediş karşılığında yapılacak. Harcama disiplininde önem verdiğimiz diğer bir alan da harcamaların gözden geçirilmesidir. 2024 yılında bütçedeki bütün harcama alanlarını gözden geçireceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren verimsiz olanları sonlandıracağız.

KAMU YATIRIMLARI ZORUNLU OLMADIKÇA YAPILMAYACAK

"Kamu yatırım ödeneklerinde yüzde 15’lik kesintisi öncelikli alanlara kanalize etmeyi hedefliyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası planlanan projeler, gıda arzını artırıcı projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB, liman, demiryolu projelerini önceliklendireceğiz. Zorunlu haller dışında kamu yatırımına yeni projeler almayacağız.

UYMAYANLARA CEZA

"Uygulamada etkinlik için sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Bu sistem kamu idarelerinin tasarruf tedbirlerine uyum noktasında veri gidişi ve raporlama yapmasını gerektiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleri bilgi sistemleri ile süreci izleyip takip edecek.

"Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idarelerimiz, personelimiz uymak zorundadır. Bakanlığımız tarafından denetlenecek ilgili idarelere raporlanacaktır. Burada bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler para cezası uygulayabileceklerdir.

"Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT’lerde yönetişim reformu, vergide adalet reformu, kayıt dışı ile mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız."

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kamuda, yeni, dönem..!,
Yorumlar
Haber Yazılımı