Kapsayıcı ekonomi ve IMF
Haber
05 Mayıs 2024 - Pazar 00:48 Bu haber 647 kez okundu
 
Kapsayıcı ekonomi ve IMF
Ğazeteci-Yazar Michael Roberts yazdı.
Ekonomi Haberi
Kapsayıcı ekonomi ve IMF

“Büyükler” ve “iyiler” Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen özel bir Dünya Ekonolik Forumu'na katıldı. Şirketler, hükümetler ve uluslararası kuruluşlardan binden fazla delegenin katıldığı konferansın teması, küresel işbirliği ve kapsayıcı büyümeydi. Başka bir deyişle, artan uluslararası ticaret savaşları ile artan gelir ve servet eşitsizliğinin işbirliği politikaları ve kapsayıcı ekonomik tedbirlerle nasıl tersine çevrilebileceği.

Tüm bu katılımcıların, kadınlara yönelik ayrımcılığı ve ülkedeki işgücünün çoğunu sağlayan göçmen nüfusunu sömürmesiyle meşhur Suudi Arabistan'da 'kapsayıcı' ekonomi politikalarını tartışmalarında belli bir ironi vardı. Bununla birlikte, IMF ve Dünşa Bankası  liderleri, 'kapsayıcı büyüme için sözleşme' şeklindeki yeni yaklaşımlarını tanıtmak için oradaydı. Amaç, küresel çapta gelir ve servet eşitsizliğinin artmasına yönelik yeni bir eğilim olduğunu düşündükleri durumu 'tersine çevirmek'.

Kapsayıcı ekonomi ve IMF - Resim : 1

IMF lideri Kristalina Georgieva, küresel işbirliğini artıracak ve ekonomik eşitsizliği azaltacak politikalar için baskı yapmak üzere oradaydı - görünüşe göre IMF, on yıllardır IMF ekonomi politikasının parolası olan rekabet, işgücü 'esnekliği' ve mali 'ihtiyattan' vazgeçiyor.
IMF değişmiş bir kurum. Hatta kısa bir süre önce, kitaplarında ve makalelerinde artan gelir eşitsizliklerini ve sosyal hareketliliği ortaya koyan Nobel ödüllü Angus Deaton'ın bir makalesini desteklediler. ‘Ekonomiyi Yeniden Düşünmek’ adlı makalesinde Deaton, kendi görüşlerindeki değişikliklerle ilgili olarak bize özrünü sundu.

Deaton, ana akım iktisadın (ve dolayısıyla IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu'nun) bir kargaşa içinde olduğunu düşünmektedir: “Finansal krizi kolektif olarak öngöremedik ve daha da kötüsü, piyasaların, özellikle de yapısını ve etkilerini düşündüğümüzden daha az anladığımız finansal piyasaların etkinliğine aşırı hevesli bir inançla katkıda bulunmuş olabiliriz." Yani 'serbest piyasalar' iddia edildiği kadar etkili değildir ve krizler önlenemez.

Deaton, "Son zamanlarda kendimi fikrimi değiştirirken buldum, bu yarım yüzyıldan fazla bir süredir ekonomistlik yapan biri için rahatsız edici bir süreç." itirafında bulundu. Gördüğünüz gibi, "serbest, rekabetçi piyasaların ve dışsal teknik değişimin erdemlerine yapılan vurgu, fiyatların ve ücretlerin belirlenmesinde, teknik değişimin yönünün seçilmesinde ve oyunun kurallarını değiştirmek için siyaseti etkilemede gücün öneminden bizi uzaklaştırabilir."
Yani Deaton bir aydınlanma yaşadı. Artık ekonomilerdeki itici gücün teknik verimlilik ya da 'serbest ve adil' piyasalar değil, sermayenin gücü ve emeği sömürme çabası olduğunu keşfetmiştir. Görünüşe göre, kendisi tarafından tanımlanmayan bir zamanda, "sosyal adalet piyasalara tabi hale geldi ve dağıtımla ilgili bir endişe, genellikle anlamsız bir şekilde "ulusal çıkar" olarak tanımlanan ortalamaya gösterilen ilginin önüne geçti."

Daha spesifik olarak Deaton, ana akım iktisadın güç ve servet dağılımı konularından ziyade nelere odaklandığını eleştirmiştir: "Şu anda onaylanan yöntemler, rastgele kontrollü denemeler, farklılıklardaki farklılıklar veya regresyon süreksizliği tasarımları, dikkati yerel etkilere odaklama ve uzun ve değişken gecikmelerle işleyen potansiyel olarak önemli ancak yavaş etkili mekanizmalardan uzaklaştırma etkisine sahiptir." Gerçekten de Deaton bu konuda haklı. Bu, ana akım dışındaki pek çok kişinin yorumladığı bir konudur. Nobel (Riksbank) ekonomi ödülleri 'dürtme', RCT'ler vb. için verilirken, eşitsizlik ya da kriz teorisi analizleri için hiçbir ödül verilmemiştir. Bu konular istenmeyen kişilerdir.


Deaton daha sonra sermaye ve emek arasındaki güç dengesine dönüyor: "Sendikaları uzun zamandır ekonomik (ve genellikle kişisel) verimliliğe müdahale eden bir baş belası olarak gördüm ve yavaş yavaş yok olmalarını memnuniyetle karşıladım. Ancak bugün büyük şirketler, çalışma koşulları, ücretler ve sendikaların şirket lobicilerine kıyasla çok az söz sahibi olduğu Washington'daki kararlar üzerinde çok fazla güce sahip. sendikaların yapay zeka ile ilgili kararlar için masada olması gerekiyor." Kulağa daha iyi geliyor, ancak sendikalar "masada" olsa bile, bu gerçekten sermayenin emek üzerindeki güç dengesini değiştirir mi?

Deaton, 'küreselleşmenin' son 30 yılda küresel yoksulluğu azalttığı fikrini reddetmeye devam etti. Gerçekten de, bu blogun ve çok sayıda başka araştırmanın gösterdiği gibi, Çin'i dışarıda bıraktığınızda küresel yoksulluk aslında hiç azalmamıştır. FT köşe yazarı ve liberal Keynesyen iktisatçı Martin Wolf, bundan tam 20 yıl önce ‘Küreselleşme Neden İşe Yarıyor?’ adlı bir kitap yazmış olsa muhtemelen aynı fikirde olmazdı. Ancak o bile küresel ticaret ve yatırım büyümesinin sona ermesinden ve korumacılığa geçişten endişe duyuyor.

Wolf şimdi bu durumun, görünüşe göre gezegenimizden aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılmasının sonuna yol açtığını iddia ediyor. Şimdi dünyanın yoksulları için bir 'kayıp on yıl' riski var. Suudi Arabistan'daki toplantıda sunulan Dünya Bankası raporuna göre, "Pandeminin yarattığı şok ve ardından üst üste gelen krizler, bu ekonomilerin karşılaştığı zorlukları daha da artırmış ve kalkınmanın tersine dönmesine yol açmıştır: 2020-24 döneminde, IDA ülkelerinin yarısında kişi başına düşen gelir - bu yüzyılın başından bu yana en büyük pay - zengin ekonomilerden daha yavaş artmaktadır. Her üç GDA ülkesinden biri, pandeminin arifesinde olduğundan daha yoksuldur. Yoksulluk inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ediyor, açlık arttı ve mali kısıtlamalar ve artan yatırım ihtiyaçları nedeniyle kalkınma görünümü, özellikle de zayıf büyüme beklentileri devam ederse, daha da kasvetli bir hal alabilir."
Wolf'un söylemediği şey ise, şu anda Dünya Bankası tarafından günde 2.15 dolardan daha az kazanan bir yetişkin olarak ölçülen 'aşırı yoksulluktan' bahsettiğidir. Bu da yaklaşık 770 milyon insan demek - az değil ama küresel nüfusun sadece 10'u. Ancak bu blogda daha önce birçok kez tartıştığım gibi, bu yoksulluk eşiği gülünç derecede düşüktür. Günde 7 dolar ya da yılda yaklaşık 2500 dolarlık bir yoksulluk sınırı 4 milyar insanı kuşatacaktır. Ayrıca Dünya Bankası'nın resmi yoksulluk oranındaki düşüşün büyük kısmının Çin ve Asya 'nın bazı bölgeleriyle sınırlı olduğunu da unutmayın.


Deaton şimdi de zengin ülkelerin liderlerinin dünyanın en yoksul insanları yerine kendi vatandaşlarına öncelik vermeleri gerektiğini savunuyor. Diğer 'ilerici' ana akım ekonomist Joseph Stiglitz ise aynı fikirde değil: "Batı'nın kendi halkına öncelik verdiği görülürse, örneğin iklim değişikliği konusunda küresel işbirliğini teşvik etmekte başarısız olacaktır." Ancak hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler korumacı ve 'soğuk savaş' politikaları yoluyla Çin'in ekonomik ilerlemesini izole etmeye ve zayıflatmaya çalışırken ne kadar 'işbirliği' mümkün olabilir?

Deaton, son 30 yılda neyi yanlış yaptığını anlamaya çalışan tek ana akım ekonomist değil. Ana akım iktisadın dünyadaki en büyük buluşması olan 2020 ASSA konferansı sırasında, pandemi patlak vermeden hemen önce, Dani Rodrick veya Gabriel Zucman gibi bazı büyük ana akım isimler tarafından yönetilen ve kendilerine Kapsayıcı Refah için Ekonomi (EfIP) adını veren yeni bir grup tarafından büyük bir toplantı düzenlendi. Amaçları, "ana akım iktisatçıların araçlarının, "kapsayıcı refah" dediğimiz şeye yönelik bir politika çerçevesinin geliştirilmesine yalnızca katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda bu çerçeve için kritik önem taşıdığını" göstermekti. Refah ekonomistlerin geleneksel kaygısı olsa da, "kapsayıcı" nitelemesi hem sadece ortalama bir insanın değil, tüm insanların çıkarlarını göz önünde bulundurmamızı hem de refahı, sağlıktan iklim değişikliğine ve siyasi haklara kadar refahın maddi olmayan kaynaklarını da içerecek şekilde geniş kapsamlı olarak ele almamızı gerektirmektedir."


Dolayısıyla 'kapsayıcı ekonomi', piyasaların ve kapitalizmin hala mümkün olan en iyi dünya olduğu, ancak sosyal sorunların çözümünde ekonomistlerin harika uzmanlığını destekleyebilmeleri için 'yönetime ve insanların katılımına' ihtiyaç duydukları varsayımına dayanacaktır!


Bazı ana akım ekonomistler son 30 yılın başarısız ekonomik modellerini revize etmeye çalışmaktadır. Yeni modellerden birinin adı HANK: "Heterojen Ajan Yeni Keynesyen"! HANK modelleri, tüketicileri ortalama bir "temsilci ajana" indirgemek yerine, harcamaları ipoteklerinin altında olup olmadıklarına, bir enflasyon şokuna ne kadar maruz kaldıklarına, işlerini kaybetme riskine vb. ve her üçünün etkileşimine bağlı olabilecek daha geniş bir insan dağılımını içeriyor. Yani piyasadaki mal ve hizmetlerin tüketiminde bazı gerçek sorunlar. Şimdiye kadar HANK çok iyi çalışıyor gibi görünmüyor. Keynesyen bir FT köşe yazarının belirttiği gibi, "Eşitsizliği hesaba katmanın önemli olduğu açık olsa da, ekonomistlerin bunu yapmak için tam olarak doğru yolu buldukları henüz net değil. Nihayetinde, basitleştirilmiş modellerin bir kısmını gerçeğe yaklaştırmak, diğer kısımlar yanlışsa sınırlı kalacaktır."
Bu da bizi kapsayıcı ekonomi retoriğine karşı IMF ve Dünya Bankası politikalarının gerçekliğine geri götürüyor. IMF artık mali kemer sıkmanın olumsuz sonuçlarını önemsediğini iddia ediyor ve sık sık sosyal harcamaların harcama tabanlarını öngören koşullar yoluyla kesintilerden nasıl korunması gerektiğine atıfta bulunuyor. Oysa Oxfam'ın son on yedi IMF programı üzerinde yaptığı bir analiz, IMF'nin bu ülkeleri sosyal koruma için harcamaya teşvik ettiği her 1 dolara karşılık, kemer sıkma önlemleri yoluyla 4 dolar kesinti yapmalarını söylediğini ortaya koymuştur. Analiz, sosyal harcama tabanlarının "son derece yetersiz, tutarsız, şeffaf olmayan ve nihayetinde başarısız" olduğu sonucuna vardı.


Ancak IMF endişeli. İklim değişikliği, artan eşitsizlik ve artan jeopolitik 'parçalanma' dünya ekonomik düzenini ve kapitalizmin sosyal dokusunun istikrarını tehdit ediyor. Dolayısıyla bir şeyler yapılmalı. Daha önce de bildirdiğim gibi Georgieva, "Önümüzdeki yıllarda jeoekonomik parçalanmayı yönetmek ve ticareti yeniden canlandırmak, eşitsizliği artırmadan yapay zekanın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, borç darboğazlarını önlemek ve iklim değişikliğine yanıt vermek için küresel işbirliği şart olacak." diyor.
Küresel işbirliği mi? Büyük ekonomik güçler arasındaki rekabetin yoğunlaştığı, ABD'nin Çin'e karşı ticari tarifeler, teknoloji yasakları ve askeri tedbirler uyguladığı, Avrupa'nın ise Rusya ile vekalet savaşı yürüttüğü bir dünyadayız. Şirketler, bankalar ve hükümetler fosil yakıt üretimini sübvanse etmeye devam ederken sera gazı emisyonlarında önemli kesintiler yapmaktan kaçınıyor; zenginler daha da zenginleşirken yoksullar onlara yetişemiyor. Sadece dünyanın yoksulları için değil, aynı zamanda küresel ısınmayı tersine çevirmek ve jeopolitik çatışmalardan kaçınmak için de kayıp bir on yıl içindeyiz.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kapsayıcı, ekonomi, ve, IMF,
Yorumlar
Haber Yazılımı